Materiale til fysikundervisningen i gymnasiet og tilsvarende niveauer – og lidt højere.

 

Determinisme/indeterminisme

Omfatter 4 hæfter, Mekanik, Determinismen i den klassiske fysik, Kerne- og atomfysik og Principia i stort og småt som ud over at fremstille den klassiske mekanik på traditionel vis og kvantemekanikkens nye problemstillinger i traditionelle sammenhænge, sigter mod at påvise de meget store filosofiske forskelle de to mekaniske systemer fører til.

Bølgelære

Elementær bølgelære udvidet med musikinstrumenter som eksemplarisk demonstrationsmateriale.

Determinismen i den klassiske fysik

Newtons love anvendt makroskopisk og mikroskopisk. Bevægelser, herunder Keplerbevægelser, illustreret vha. Excel. Gaslovene på grundlag af Newtons love.

Einstein specielle relativitetsteori

Udledning er de kinematiske formler, relativistisk dynamik, magnetisk felt som relativistisk følge af elektrisk felt. (Hæftet har været en del brugt)

Elektriske og magnetiske felter

I ret avanceret behandling. Se relativistisk behandling i det foregående hæfte.

Energi

Aksiomatisk indførelse af energibegrebet.

Kerne- atom og kvantefysik for avanceret B-niveau

Radioaktivitet, nukleosyntesen, Bohrs atommodel, komplementaritet, selvreference.

Komplementaritet

Uddrag af ovenstående med lille filosofisk eftersætning.

Kvantefysik og -mekanik, højt niveau

Med grundige beregninger, bl.a. udledning af Rydbergkonstanten..

Mekanik

Elementær introduktion af kinematik og dynamik.

Mikro-Makro

De elementære gaslove, kogning, grundlaget for nikkedukken i naturvidenskabshæftet, kritisk tryk og temperatur

Principia i stort og småt

Kinematik på vektorform. Keplers love udledt af Newtons love. Stød, neutronindfangningstværsnit, comptonspredning,  kinetisk molekylteori. ((Hæftet har været ret meget brugt)

Universet

Bevægelser på himlen, astronomiprogrammer.

Naturvidenskabsfestival på SSS

Demonstrationer af alverdens spændende emner.

 

 

I en hel anden boldgade, men i høj grad inspireret at mit fag, samt mit karriereafsluttende toårige samarbejde med filosofi:

 

 

Bohr og det nuværende paradigmeskift

 

En anden forståelse af forståelse