Fra Dorotheas Kapel, Sønderborg Slot

 

Fra forprøven i Sankt Catharinæ kirke, Ribe.

De sidste forberedelser inden koncerten