Min gamle Flipper D-45

inden den blev solgt i september 2009 til en sejlerfamilie på Mols.

 

Flipper Scow A/S 1976

Skroget er stift idet det er forstærket centrale steder.  

Sværdkisten er forstærket og 100% vandtæt.

Nyt ror, ellers er alt gammelt, men velfungerende.

2 fokke, 3 storsejl, 3 spilere, trapezbukser, trailer.

Mange patentløsninger.

 Demotour og support efter aftale.

Henv. Claus Münchow, 74423457

claus@munchow.net